[Hỏi đáp] Access là hệ QT CSDL dành cho

[Giải đáp] Access là hệ QT CSDL dành cho:

A. Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu

B. Máy tính cá nhân

C. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ

D. Cả B và C

[Hỏi đáp] Access là hệ QT CSDL dành cho
[Hỏi đáp] Access là hệ QT CSDL dành cho

Đáp án chính xác của Access là hệ QT CSDL dành cho:

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Vật đáp án chính xác là: D

Tìm hiểu thêm:  Cơ sở tế bào học của quy luật phân li