Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

A. Tính trạng của loài

B. NST trong bộ lưỡng bội của loài

C. NST trong bộ đơn bội của loài

D. Giao tử của loài

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng sốỞ các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội của loài.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?

Trả lời

Developed by Charbe
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
079.900.2347
Chat: