[Giải đáp] Nguyên nhân của thường biến là do

Nguyên nhân của thường biến là do

A. Tác động trực tiếp của các tác nhân lí, hóa học.

B. Rối loạn phân li và tổ hợp của NST.

C. Rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.

D. Tác động trực tiếp của điều kiện môi trường.

[Giải đáp] Nguyên nhân của thường biến là do
[Giải đáp] Nguyên nhân của thường biến là do

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Thường biến (sự mềm dẻo của kiểu hình) là hiện tượng kiểu hình của một cơ thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau → Nguyên nhân gây ra thường biến là tác động trực tiếp của điều kiện môi trường không liên quan đến sự biến đổi vật chất di truyền.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào?